juuni 20, 2024

Eesti vajab mõistlikku ühendavat konservatiivsust, mis lähtub rahvusmeelsest, demokraatlike ja kristlike väärtusi hoidvast eluhoiakust. Konservatiivide Klubi jaoks ei ole konservatiivsus pelgalt erakondlik kitsa ringi ideoloogia vaid ühiskondlik eluhoiak. Seetõttu eeldame konservatiividelt alati väärikust. Laia suuga röökijad ei ole konservatiivid, vaid populistid. Ei ole vahet, kuidas nad ise ennast nimetavad. Me tunneme nad kaugelt ära.

Me mõistame konservatiivide kõige suuremat kohustust läbi Edmund Burke öeldu: “Elujõuline ühiskond on leping elavate, surnute ja nende vahel, kes veel tulemas.” Burke tsitaat ühtib hästi Eesti Vabariigi Põhiseaduses kirjutatud ridadega: “…Mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ning üldises kasus.” Seetõttu kanname konservatiividena endas mõtteviisi, et alalhoidliku riigijuhtimise kandjatena väldime kergekäelisi ning vägivaldseid riigikorralduse muutusi. Suuri muutuseid ei tohi teha kiirustades, järsult ega vägivaldselt, vaid ühiskond peab arenema rahulikult, stabiilselt traditsioonide vaimus. Igasugune populistlik reaktiivsus või revolutsiooniline hoiak on meie jaoks halb, kaootiline ja ühiskonda lõhestav nähtus. Me tahame olla kaitseks sisemisele ja välimisele rahule, sest kaootilistes oludes ei saa toimuda üksteist austav demokraatlik debatt, jõukuse kasvamine ning ühiskondlik küpsemine.

Väärikal moel sisemise ja välimise rahu hoidmine aitab meil tagada Eesti rahvuse, keele ning kultuuri säilimise. Me arvame, et hullumeelne on anda võim selle kätte, kes arvab, et rahvust ja sugusid ei ole olemas, kes tahab meie riigi muuta kõigi rahvaste paabeliks, kelle seisukohad muutuvad koos tuule suunaga, kes arvab, et mõne suvalise võimupositsioonil oleva eurooplase arvamus on meile käsuks – et inimloomust saab riigi sunnil vastavalt soovile vormida.

Me mõistame, et konservatiivsus on kui loodus- ja loomuseadused. Me teame, et perekond ja rahvus on riigi ja ühiskonna nurgakivideks. See on ajale vastu pidanud arusaam Eesti rahva iseolemise vundamendist, mis peab olema vankumatult riigi kaitse all. Meie rahvuskonservatiivne rahvust ühendav platvorm tugineb Eesti rahva tugeval identiteedil, mis väljendub muuhulgas samastumises kristlike euroopalike väärtustega ning riigi ja kaaskodanike saavutustega, rahulolus sotsiaalmajanduslike arengutega, kõrges turvatundes ja kaitsetahtes ning kultuurilises ühtekuuluvustundes.

Hoiame Eestit!

1. septembril 2021. aastal asutati Tartus Indrek Särje ja Sten-Hans Vihmari eestvedamisel mittetulundusühing Konservatiivide Klubi, mis peab oma eesmärgiks kaitsta ning edendada rahvuslikke ja konservatiivseid väärtusi Eesti ühiskonnas.

Jaga

Pin It on Pinterest

Konservatiiv