juuni 20, 2024

Konservatiiv

MIKS ON PORTAAL KONSERVATIIV ELLU KUTSUTUD?

Konservatiiv on maailmavaateline arvamusportaal, mis alustas oma tegevust 17. novembril 2021. Oleme võtnud oma suureks missiooniks rahvusliku ja konservatiivse maailmavaate edendamise Eestis.

Konservatiivse portaalina on meie kõige suuremaks püüdluseks seista Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade juhindudes konservatiivsetest ning kristlikest väärtustest.

Seetõttu on portaal Konservatiiv platvorm parempoolsetele, rahvuslike ja konservatiivsetele vaadetele, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.

MIKS ME OLEME RAHVUSLIKUD KONSERVATIIVID?

Rahvusliku maailmavaate edendajatena tunneme moraalset kohustust säilitada üha globaliseeruvas maailmas Eesti rahvuse, kultuuri, keele ja meele säilimist. Eesti rahva säilimine algab perekonnast ja perekondlikest traditsioonilistest väärtustest, mis on lahutamatult seotud ka laiemalt ristiusu põhimõtetega.

KUIDAS KONSERVATIIVID MÕISTAVAD KRISTLUST?

Konservatiivide arusaamist mööda on perekonna esmaseks vundamendiks Jumala loodud abielu, mis peab kaks inimest liitma üheks ning jätkama elu laste sünnitamisel ja kasvatamisel. Samuti jagame kristlikku arusaama, et Jumala algse kava kohaselt on kahe inimese vahel sõlmitud abieluliit lahutamatu – Jeesuse Kristuse kinnitusel: „Mis Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!” (Mk 10:9).

Moodsa ajastu lääne kultuuriruumi inimestele rõhutatake pluralismi ja levib ateism ehkki Euroopa kultuur ning olemus on tihkelt läbi põimunud kristlusest. Euroopa Liidu üks rajajatest, Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, on öelnud, et “demokraatia võlgneb oma olemasolu kristlusele”. Ainult ühesugune kultuuripärand, ideaalid ja käitumisnormid võimaldasid piiride kaotamist riikide ja rahvaste vahelt Euroopas. Selle üks põhieeldusi oli ühine kristlik kultuuriruum.Kui me loobume kristlikust kultuurist, siis kaotame Euroopa koos õhtumaadele omaste väärtustega ning kõige lõpuks hävivad ka rahvusriigid nagu Eesti.

Konservatiivid on tänapäeval tunnistajaks kultuurisõjale, mis tähendab uute “väärtuste” pealetungi, millega esitatakse väljakutse kõikidele tegelikele euroopalikele väärtustele – traditsioonilisele perekonnale, moraalile, kristlikele väärtustele jne. Konservatiiv peab Euroopa ja Eesti säilimise huvides äärmiselt oluliseks kristlike väärtuste hoidmist ning nende kaitsmist. Seetõttu soovime oma portaali abil tugevdada kristliku Euroopa juuri.

MIDA TÄHENDAB MEIE JAOKS KONSERVATIIVSUS?

Alalhoidlikkus ehk konservatiivsus ei olegi tekkinud õigupoolest kui poliitiline ideoloogia, vaid ühiskondlikust vajadusest tingitud vastuseis pöörastele ideedele või sündmustele. Algupäraselt tähendas „konservatiivsus“ sootuks muud, nimelt XVII sajandi inglise kuningriiklust, mis ei leppinud absolutistliku monarhia kaotusega kuningas Charles I (1600–1649) isikus ja mida ei rahuldanud ka parlamentaarne diktatuur Oliver Cromwelli (1599–1658) juhtimisel. Tänapäevane konservatism kujunes välja vastureaktsioonina Prantsuse revolutsioonile ja see lähtus Briti filosoofi Edmund Burke’i (1729–1797) ideedest.

Intelligentne, väärtusi hoidev, maailma asjadega kursis, ühiskonnaelus aktiivselt osalev ja kõige viimast tehnoloogiat kasutav konservatiiv elab kahe jalaga kindlalt tänapäevas, tunneb tugevat seljatagust oma perekonna väärtuste pinnalt ja vankumatut jalgealust sidusas ühiskonnas ning tema pilk on pööratud tulevikku õppides minevikust tehtud vigadest. Konservatiivid ehitavad ühiskonda vundamendile, mis peab kestma ka kaugemas tulevikus ja vastu pidama ka kõige raskemad ühiskondlikud vapustused mujal maailmas.

Seetõttu taotleme oma portaaliga rahvuskonservatiivse maailmavaate edendamist, sest see aitab säilitada pika ajaloolise pärandiga kristlikku Euroopat kui ka meie kange Kalevite rahvakillukese kodu Läänemere kallastel. Kui kestab kristlik Euroopa, siis jääb ka Eesti rahvas alles ja nii saame püsida siin Maarjamaal veel aegade lõpuni.

KUIDAS TOIMUB KONSERVATIIV PORTAALI TEGEVUSE RAHASTAMINE?

Portaal ei taotle oma tegevuses kasumit – tegemist on aatelise, maailmavaatelise ja mittetulundusliku ettevõtmisega, mille raames soovime suunata võimalikult suure osa ajast ja energiast avaliku arvamuse kujundamisele ning inimeste kaasamisele.

Konservatiivse portaalina tugineme ainult eraisikute või organisatsioonide annetustele, kes jagavad meiega samu väärtusi ning soovivad neid üheskoos edendada.

Seepärast kutsume kõiki, kes peavad Konservatiiv portaali tegevust oluliseks, toetama meid omapoolse annetusega. Annetuse tegemiseks vajaliku info leiate annetuste lehelt siit.

KAASTÖÖDE AVALDAMINE PORTAALIS KONSERVATIIV

Saadetud kaastööde avaldamise üle otsustab portaali Konservatiiv toimetus.

Kaastööd palume saata: toimetus@konservatiiv.ee.

Konservatiiv portaalis avaldatud tekstid võivad, aga ei pruugi väljendada toimetuse ühiseid seisukohti.

KONSERVATIIV TOIMETUS

Sten-Hans Vihmar

Sten-Hans Vihmar

Konservatiiv toimetaja

sten@konservatiiv.ee

Hakka jälgima Konservatiiv Facebooki lehte ja liitu Facebooki grupiga Konservatiivid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaga

Pin It on Pinterest

Konservatiiv