juuni 20, 2024

Konservatism

Konservatism (ladina keeles: conservo – alal hoidma, säilitama) on akadeemilises tähenduses traditsioonidel põhinev alalhoidlik poliitiline ideoloogia.

Konservatiivide jaoks ei ole tegemist ainult poliitilise ideoloogiaga vaid ajaloolisest ning ühiskondlikust vajadusest sündinud maailmavaatega, mis väldib kergekäelisi ühiskondlikku reaktiivsust või vägivaldseid riigikorralduse muutusi.

Seetõttu tähendab konservatism sisuliselt ühiskondlikku soovi eksisteerinud traditsioonide, institutsioonide, religiooni, põhimõtete ja väärtuste säilitamist ning eelistab järk-järgulist arengut, et kogu ühiskond jõuaks muutustega kohaneda. Konservatiivsus aitab alal hoida väljakujunenud väärtusi ja stabiilsust, mis on olulised tugipunktid enese määratlemisel inimesena ning seeläbi ka terviklikule ühiskonnale.

Konservatism on klassikalisel poliitilisel teljel liberalismi vastand, kus erinevalt liberaalidest peab konservatiivide meelest ühiskond tuginema väljakujunenud vanadele traditsioonidele, rahvuslusele ja kristlikule maailmale. Nüüdisaegne konservatism ongi pigem segu liberaalsest majandusest ja konservatiivsetest väärtushinnangutest.

Ühiskonna tasakaaluka arengu seisukohast kannavad olulisi väärtusi nii konservatiivsed kui ka liberaalsed poliitilised suunad. Ideaalis ei peakski neid kahte maailmavaadet teineteisele vastanduma, vaid pigem võiksid need üksteist täiendada läbi poliitilise dialoogi. Demokraatlikes ühiskondades on vaja leida poliitiliste maailmavaadete tasakaal, sest nii välditakse revolutsiooniliste meeleolude teket ja ühiskond saab areneda tasakaalukalt omas tempos.

Tegelikult ei kao ideoloogiline vastasseis kuhugi, sest reaalne elu ei kujune ideaalide järgi. Samuti on konservatism läbi ajaloo olnud pidevas muutumises ehkki konservatiivid on läbi sajandite säilitanud oma väärtuspõhise maailmavaate.

Konservatismi iseloomustavad järgmised põhimõtted.

  • Riik peab tagama inimestele väärika elutaseme ehk kollektiivne heaolu.
  • Poliitiline stabiilsus.
  • Sotsiaalne heolu põhineb traditsiooniliste koosluste rollil.
  • Majanduses pooldatakse vähest sekkumist.
  • Eraomandi väärtustamine.
  • Tulenevalt suhtumisest eraomandisse, ei saagi olla mingisugust tolereerimist kommunistliku ideoloogia suhtes. Kommunistlik ideaal on hingetu ja juurteta.
  • Tugineb väärtustelt parempoolsetele, rahvuslikule ja kristlikele hoiakutele.
  • Oluline on kaitsta kristlikke moraaliprintsiipe.

Klassikaliselt on konservatiivid pidanud ühiskonda loomupäraselt hierarhiliseks.
Perekond ja abielu on konservatiivide jaoks ühiskonna vundament, üks vanimaid institutsioone. Pere on ka ühiskonna miniatuurseks mudeliks, sellele peaks vastama ideaalühiskond. Kindel ja tugev perekond paneb aluse ka stabiilsele, tugevale ja sidusale ühiskonnale, olles laste esmaseks sotsialiseerijaks. Stabiilsete ja pikaajaliste peresuhete alus on abielu. Konservatiive iseloomustab vastuseis lahutustele.
Konservatiivid leiavad, et riigivõim peab olema tugev ja säilitama kontrolli muude ühiskonnaelu väljendusvormide üle.

Hakka jälgima Konservatiiv Facebooki lehte ja liitu Facebooki grupiga Konservatiivid.

 

Jaga

Pin It on Pinterest

Konservatiiv