juuli 14, 2024

Ühiskondlike uuringute järgi paigutab valdav osa eestlasi end pigem tsentrisse, konkreetsemalt liberaaliks või konservatiiviks peab end väga väike hulk inimesi. See tuleneb eestlaste alalhoidlikust soovist ennast mitte paigutada kindlalt ühe maailmavaate taha ja nii võetakse mugavusmääratlusena kesktee, sest tegelikult ei osata end maailmavaateliselt kuhugi paigutada. Oma osa on ka sellel ,et meie ühiskonnas pole väljakujunenud arusaamad poliitilistest maailmavaadetest ning Eesti konservatiivsus on alles kujunemas nagu ka meie noor demokraatia. Tegelikult tuleb eestlaste maailmavaade välja konkreetsete hoiakute määratlemisel. Kui uurida keskmise eestlase seisukohta poliitilistes küsimustes nagu võrdõiguslikkus, sisseränne, samasooliste paaride õigused ja palju muud, siis enamus eestlasi kaldub nende põhjal olema siiski konservatiividele omase alalhoidliku maailmavaatega.

Laiemalt võttes võib väita tuginedes erinevatele uuringutele, et 20% eestlasi on liberaalid ja teine 20% konservatiivid ning ülejäänud eelistavad mugavusmääratlusena paigutada end tsentrisse või ei oskagi ennast kuhugi paigutada. Seega võib täpsemate poliitiliste hoiakute uurimisel tekkida olukord, kus end tsentrisse paigutanud inimesed on pigem hoopis konservatiivid. Sama muster ilmneb nende puhul, kes ei osanud end maailmavaateliselt määratleda ehkki poliitiliste seisukohtade täpsemal uurimisel kaldutakse samuti konservatiivsuse suunas. Seega võib öelda, et suurem osa eestlasi omab suhteliselt sarnast rahvuslikku ning konservatiivsusele omast maailmavaadet.

Aga miks ei kõneta, siis tänasel poliitilisel maastikul konservatiivses sektoris toimetavad erakonnad eestlastest valijate enamust? Tegelikult näitab see, et rahvuslikke ja konservatiivseid väärtusi kandev valija tunneb end järjest enam kimbatuses olevat, sest õiget ja usaldusväärset pakkujat nagu polegi. See rahvuskonservatiivne valija on seni olnud Isamaaliidu kindel toetaja. Ehkki viimased aastad on Isamaaliidu toetajate read hõrenenud ja seda näitab ilmekalt nime muutnud Isamaaliidu järeltulija Isamaa erakordselt madal toetus. Sama lugu on EKRE konservatiivsusega, mis pigem kogub hääli oma käreda protestimeelsuse tõttu ja kaldub seetõttu protestihäälte püüdmisel pigem äärmuspopulistide sekka. Konservatiivsel tiival on viimane aeg lõpetada asendustegevus ja eneseupitamine läbi populistlike loosungite ning hakata tegelema nüüdisaegse konservatiivse maailmavaate sisustamisega. Kui keegi suudaks koguda Eesti konservatiivid ühe lipu alla ning anda sellele päris nüüdisaegne konservatiivne poliitiline sisu, siis koonduks ka selle poliitilise jõu taha erakordselt suur hulk eestlaste toetust. Konservatiivne pööre seisab just konservatiivide endi koostöötahte puudumise ja lühiajalise poliitilise kasu taga kinni.

 

Sten-Hans Vihmar on rahvuskonservatiivne ühiskonnategelane ja portaali Konservatiiv asutaja ning toimetaja.

Jaga

Pin It on Pinterest

Konservatiiv