Konservatiiv

Konservatiiv logo

MIKS ON PORTAAL KONSERVATIIV ELLU KUTSUTUD?

Konservatiiv on maailmavaateline arvamusportaal, mis alustas oma tegevust 17. novembril 2021. Oleme võtnud oma suureks missiooniks rahvusliku ja konservatiivse maailmavaate edendamise Eestis.

Konservatiivse portaalina on meie kõige suuremaks püüdluseks seista Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade juhindudes konservatiivsetest ning kristlikest väärtustest.

Seetõttu on portaal Konservatiiv platvorm parempoolsetele, rahvuslike ja konservatiivsetele vaadetele, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.

MIKS ME OLEME RAHVUSLIKUD KONSERVATIIVID?

Rahvusliku maailmavaate edendajatena tunneme moraalset kohustust säilitada üha globaliseeruvas maailmas Eesti rahvuse, kultuuri, keele ja meele säilimist. Eesti rahva säilimine algab perekonnast ja perekondlikest traditsioonilistest väärtustest, mis on lahutamatult seotud ka laiemalt ristiusu põhimõtetega.

KUIDAS KONSERVATIIVID MÕISTAVAD KRISTLUST?

Konservatiivide arusaamist mööda on perekonna esmaseks vundamendiks Jumala loodud abielu, mis peab kaks inimest liitma üheks ning jätkama elu laste sünnitamisel ja kasvatamisel. Samuti jagame kristlikku arusaama, et Jumala algse kava kohaselt on kahe inimese vahel sõlmitud abieluliit lahutamatu – Jeesuse Kristuse kinnitusel: „Mis Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!” (Mk 10:9).

Moodsa ajast lääne kultuuriruumi inimestena rõhutatake pluralismi ja levib ateism ehkki Euroopa kultuur ning olemus on tihkelt läbi põimunud kristlusest. Euroopa Liidu üks rajajatest, Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, on öelnud, et “demokraatia võlgneb oma olemasolu kristlusele”. Ainult ühesugune kultuuripärand, ideaalid ja käitumisnormid võimaldasid piiride kaotamist riikide ja rahvaste vahelt Euroopas. Selle üks põhieeldusi oli ühine kristlik kultuuriruum.Kui me loobume kristlikust maailmast, siis kaotame Euroopa koos läänelike väärtustega ning kõige lõpuks hävivad ka rahvusriigid nagu Eesti.

Konservatiivid on tänapäeval tunnistajaks kultuurisõjale, mis tähendab uute “euroopalike väärtuste” pealetungi, millega esitatakse väljakutse kõikidele tegelikele euroopalikele väärtustele – traditsioonilisele perekonnale, moraalile, kristlikele väärtustele jne. Konservatiiv peab Euroopa ja Eesti säilimise huvides äärmiselt oluliseks kristlike väärtuste juurde naasmist ning nende kaitsmist. Seetõttu soovime oma portaali abil tugevdada ja kinnistada kristliku Euroopa juurte juurde naasmist.

Konservatiiv pühakud

MIDA TÄHENDAB MEIE JAOKS KONSERVATIIVSUS?

Piibel kőneleb ka deemonite valitsusest, kreeka keelse sőnaga demonokraatia – mis tähendab kurjade vaimude vőimu, mis peab olema rajatud nende hulgale. Selle tulemuseks on alati anarhia ja kaos. Kristliku universaalse maailmakorra kohaselt on ideaalseks ühiskondlikuks korraks monarhia, mis korraldab ühiskonna vastavalt universaalsele maailmakorrale hierarhiasse.

Alalhoidlikkus ei olegi tekkinud õigupoolest kui poliitiline ideoloogia, vaid ühiskondlikust vajadusest tingitud vastuseis pöörastele ideedele või sündmustele. Algupäraselt tähendas „konservatiivsus“ sootuks muud, nimelt XVII sajandi inglise kuningriiklust, mis ei leppinud absolutistliku monarhia kaotusega kuningas Charles I (1600–1649) isikus ja mida ei rahuldanud ka parlamentaarne diktatuur Oliver Cromwelli (1599–1658) juhtimisel. Tänapäevane konservatism kujunes välja vastureaktsioonina Prantsuse revolutsioonile ja see lähtus Briti filosoofi Edmund Burke’i (1729–1797) ideedest.

Intelligentne, väärtusi hoidev, maailma asjadega kursis, ühiskonnaelus aktiivselt osalev ja kõige viimast tehnoloogiat kasutav konservatiiv on progressiivsete jõudude halvim unenägu. Uute väärtuste maaletoojad süüdistavad traditsioonilisuse pooldajaid väidetavas soovis elada keskajas. Kui keegi on iseenda loodud minevikus kinni, siis on seda meie hinnangul pigem vasakpoolsed ja liberaalid.

Tegelikult pelgavad modernistlikud jõud just seda, et traditsionalistist konservatiiv elab kahe jalaga kindlalt tänapäevas, tunneb tugevat seljatagust oma perekonna kristlike väärtuste pinnalt ja vankumatut jalgealust sidusas ühiskonnas ning tema pilk on pööratud tulevikku õppides minevikust tehtud vigadest. Konservatiivid ehitavad ühiskonda vundamendile, mis peab kestma ka kaugemas tulevikus ja vastu pidama ka kõige raskemad ühiskondlikud vapustused mujal maailmas.

Seetõttu taotleme oma portaaliga rahvuskonservatiivse maailmavaate edendamist, sest see aitab säilitada pika ajaloolise pärandiga kristlikku Euroopat kui ka meie kange Kalevite rahvakillukese kodu Läänemere kallastel. Kui kestab kristlik Euroopa, siis jääb ka Eesti rahvas alles ja nii saame püsida siin veel aegade lõpuni.

KUIDAS TOIMUB KONSERVATIIV PORTAALI TEGEVUSE RAHASTAMINE?

Portaal ei taotle oma tegevuses kasumit – tegemist on aatelise, maailmavaatelise ja mittetulundusliku ettevõtmisega, mille raames soovime suunata võimalikult suure osa ajast ja energiast avaliku arvamuse kujundamisele ning inimeste kaasamisele.

Konservatiivse portaalina tugineme ainult eraisikute või organisatsioonide annetustele, kes jagavad meiega samu väärtusi ning soovivad neid üheskoos  edendada.

Seepärast kutsume kõiki, kes peavad Konservatiiv portaali tegevust oluliseks, toetama meid omapoolse annetusega. Annetuse tegemiseks vajaliku info leiate annetuste lehelt siit. 

KAASTÖÖDE AVALDAMINE PORTAALIS KONSERVATIIV

Saadetud kaastööde avaldamise üle otsustab portaali Konservatiiv toimetus.

Kaastööd palume saata: konservatiiv[ät]konservatiiv.ee.

Konservatiiv portaalis avaldatud tekstid võivad, aga ei pruugi väljendada toimetuse ühiseid seisukohti.

Hakka jälgima Konservatiiv Facebooki lehte ja liitu Facebooki grupiga Konservatiivid 

 

Liitu FB grupiga "Konservatiivid"

X